Uchwala Nr III/35/10 z dn. 29.12.2010 r. w sprawie zmiany uchwaly Nr LX/624/10 z dnia 28 pazdziernika 2010 w sprawie podatku od nieruchomosci.