Uchwala Nr LX/624/10 z dn. 28.10.2010 r. w sprawie podatku od nieruchomosci.