Uchwala Nr LX/623/10 z dn. 28.10.2010 r. w sprawie stawek podatku od srodków transportowych.