Uchwala Nr LIII/559/10 z dn. 27.05.2010 r.  w sprawie zmiany w uchwale nr XXXIV/308/09 Rady Miasta w Piekarach Slaskich z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie   ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkolach i placówkach oswiatowych prowadzonych przez Gmine Piekary Slaskie