Uchwala Nr LIII/560/10 z dn. 27.05.2010 r. w sprawie zasad udzielania znizek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkolach i placówkach oswiatowych miasta Piekary Slaskie od obowiazku realizacji tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajec dydaktycznych, wychowawczych i opiekunczych oraz ustalenia tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajec dydaktycznych, wychowawczych i opiekunczych niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkolach i przedszkolach miasta Piekary Slaskie