Uchwala Nr LIII/569/10 z dn. 27.05.2010 r. w sprawie nadania nazw rondom w Piekarach Slaskich.