Uchwala Nr LIII/562/10 z dn. 27.05.2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Piekarach Slaskich.