Uchwala Nr LIII/561/10 z dn. 27.05.2010 r. w sprawie uchylenia uchwaly nr LVI/536/06 Rady Miasta w Piekarach Slaskich z dnia 10 sierpnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Strazy Miejskiej w Piekarach Slaskich.