Uchwala Nr LI/544/10 z dn. 28.04.2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Slaskie w obszarze pierwszym zatwierdzonego uchwala Nr LIII/517/06 Rady Miasta w Piekarach Slaskich z dnia 31 maja 2006 r