Uchwala Nr LI/541/10 z dn. 28.04.2010 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów glosowania w miescie Piekary Slaskie do stanu faktycznego.