Uchwala Nr L/523/10 z dn. 25.03.2010 r. w sprawie okreslenia wymagan jakie powinien spelniac przedsiebiorca ubiegajacy sie o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wlascicieli nieruchomosci