Uchwala Nr L/522/10 z dn. 25.03.2010 r. w sprawie okreslenia wymagan jakie powinien spelniac przedsiebiorca ubiegajacy sie o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzetami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierzat.