Uchwala Nr XLIX/514/10 z dn. 28.01.2010 r. w sprawie rozkladu godzin pracy aptek ogólnodostepnych dzialajacych na terenie Miasta Piekary Slaskie.