Uchwala Nr XXXII/357/08 z dn. 29.12.2008 r. w sprawie budzetu miasta na 2009 rok.