Uchwala Nr XXIX/319/08 z dn. 30.10.2008 r. w sprawie oplaty od posiadania psów.