Uchwala Nr XXIX/317/08 z dn. 30.10.2008 r. w sprawie podatku od nieruchomosci.