Uchwala Nr XXIX/314/08 z dn. 30.10.2008 r. w sprawie okreslenia zasad najmu lokali uzytkowych znajdujacych sie w zasobach Gminy Piekary Slaskie.