Uchwala Nr XXII/233/08 z dn. 24.04.2008 r. w sprawie zmiany uchwaly Nr XVI/176/07 Rady Miasta w Piekarach Slaskich z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Piekarach Slaskich.