Uchwala Nr XXII/230/08 z dn. 24.04.2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkancami Miasta Piekary Slaskie.