Uchwala Nr XXI/227/08 z dn. 13.03.2008 r. w sprawie zmiany uchwaly Nr XVI/182/07 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie stawek oplaty targowej.