Uchwala Nr XX/215/08 z dn. 21.02.2008 r. w sprawie okreslenia zasad najmu lokali uzytkowych nalezacych do zasobu nieruchomosci Gminy Piekary Slaskie organizacjom pozarzadowym prowadzacym dzialalnosc pozytku publicznego.