w sprawie zmiany uchwaly numer LVI/535/06 z dnia 10 sierpnia 2006 r. w sprawie okreslenia szczególowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych dla zawodników osiagajacych wysokie wyniki sportowe  we wspólzawodnictwie miedzynarodowym lub krajowym