Uchwala Nr XVIII/203/08 z dn. 10.01.2008 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Slaskich, ul. Bytomska 73.