Uchwala Nr XVIII/200/08 z dn. 10.01.2008 r. w sprawie budzetu miasta na 2008 rok.