Uchwala Nr XLVI/493/09 z dn. 26.11.2009 r. w sprawie stawek podatku od srodków transportowych.