Uchwala Nr XLVI/492/09 z dn. 26.11.2009 r. w sprawie podatku od nieruchomosci.