Uchwala Nr XLV/474/09 z dn. 29.10.2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkól niepublicznych dzialajacych na terenie Piekar Slaskich oraz trybu i zakresu kontroli prawidlowosci jej wykorzystania.