Uchwala Nr XLII/458/09 z dn. 03.09.2009 r. w sprawie okreslenia zasad nabycia i zbycia nieruchomosci, stanowiacych gminny oraz powiatowy zasób nieruchomosci Miasta Piekary Slaskie.