Uchwala Nr XLII/452/09 z dn. 03.09.2009 r. w sprawie ustalenia sieci oraz granic obwodów miejskich szkól podstawowych i miejskich gimnazjów prowadzonych przez Gmine Piekary Slaskie.