Uchwala Nr XXXIX/431/09 z dn. 18.06.2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Slaskie w obszarze pierwszym zatwierdzonego uchwala nr LIII/517/06 Rady Miasta w Piekarach Slaskich z dnia 31 maja 2006 r.