Uchwala Nr XXXVIII/419/09 z dn. 21.05.2009 r. w sprawie ustanowienia hejnalu Miasta Piekary Slaskie.