Uchwala Nr XXXVI/397/09 z dn. 26.03.2009 r. w sprawie zmiany uchwaly Nr XXIX/314/08 Rady Miasta w Piekarach Slaskichz dnia 30 pazdziernika 2008 roku w sprawie okreslenia zasad najmu lokali uzytkowych znajdujacych sie w zasobach Gminy Piekary Slaskie