Uchwala Nr XXXIV/379/09 z dn. 26.02.2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Piekarach Slaskich.