Uchwala Nr XXXIV/376/09 z dn. 26.02.2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Slaskie dla terenu polozonego w rejonie ulic: Wyzwolenia - Jasionowskiego w Piekarach Slaskich.