Uchwala Nr XXXIV/373/09 z dn. 26.02.2009 r. w sprawie nadania statutu Dzielnicowemu Domowi Kultury w Piekarach Slaskich, ul. Rozdzienskiego 99