Uchwala Nr XXXIII/358/09 z dn. 22.01.2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkolach i placówkach oswiatowych prowadzonych przez Gmine Piekary Slaskie.