W sprawie:
określenia zasad nabycia i zbycia nieruchomości, stanowiących gminny oraz powiatowy zasób nieruchomości Miasta Piekary Śląskie.

Data uchwały:
2009-09-03

Numer uchwały:
XLII/458/09

Podjęta przez:
Rada Miasta w Piekarach Śląskich

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.