Uchwała Nr LXX/756/23 Rady Miasta Piekary Śląskie z dn. 30.11.2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/580/14 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów w Piekarach Śląskich