Druk nr 1052 - projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian Statutu Piekar Śląskich miasta na prawach powiatu