ZARZĄDZENIE NR 689/FB/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 r.