Zarządzenie Nr 578/GP/2023 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia  25 września 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr  406/GP/2023 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia  6 lipca 2023 roku, w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomości gruntowe, położone w Piekarach Śląskich na północ od ulicy  Walentego Roździeńskiego, przeznaczone  do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym do dnia 31 lipca 2029 r.