Zarządzenie Nr 571/GP/2023 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 września 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich przy ulicy Generała Józefa Hallera przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat