Zarządzenie Nr 549/BRM/2023 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 18 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu zgłaszania przez Młodzieżową Radę Miasta Piekary Śląskie wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej