Postępowanie prowadzone jest na stronie: https://josephine.proebiz.com/pl/tender/46324/summary