Zarządzenie Nr 548/POP/2023 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 14 września 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr ORo.0050.96.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. Nagrody Miasta Piekary Śląskie w dziedzinie kultury im. Wawrzyńca Hajdy