ZARZĄDZENIE NR 541/OR/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 11 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Piekary Śląskie