Zarządzenie Nr 540/GP/2023 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 11 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej, obciążającej dwie nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Piekary Śląskie