ZARZĄDZENIE NR 539/BZS/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 8 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień ochronnych przeciwko meningokokom” młodzieży rocznika 2010 oraz powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert konkursowych