ZARZĄDZENIE NR 524/FB/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Miasta Piekary Śląskie na rok 2024