ZARZĄDZENIE NR 522/FB/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 r.